la-Pitesti.ro     


Fondat 2012     |                     Site dedicat informarii pitestenilor.                   |     


Acasa  |  Social  |  Politic  |  Economic  |  Legislatie  Sanatate  |  Medicina  |  Sport  |  Divertisment  |  Anunturi  |  Utile  |  Forum  |  Mall  |  Contact

Primarul Tudor Pendiuc, acuzat că a prejudiciat bugetul local cu peste 5 milioane euro

DNA

 

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de investigare a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând de la data de 6.11.2014, a inculpaților: 

PENDIUC TUDOR, primar al municipiului Pitești, pentru săvârșirea infracțiunilor:

- luare de mită,

- abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și în formă continuată (două acte materiale)  

PENDIUC EMANUELA ELENA, fiica primului menționat, pentru săvârșirea infracțiunilor: 

- complicitate la luare de mită,

- spălare de bani  

VIȘOIU VALENTIN, acționar la CNCD S.A, SC Conarg S.A, Conarg Real Estate S.R.L, pentru săvârșirea infracțiunilor :

- dare de mită, 

- spălare de bani

- complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată,   

BARBU FLORIN ȘERBAN, acționar în cadrul SC Conarg Real Estate S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunilor : 

- complicitate la dare de mită, 

- spălare de bani  

SCARLAT CONSTANTIN și VĂSÎI GHEORGHE, ambii reprezentanți ai S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A. și S.C. CNCD S.A., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și în formă continuată 

Din ordonanțele de reținere întocmite de procurori a reieșit că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A este societatea care are asigură transportul public local în municipiul Pitești, având ca acționar unic Consiliul local Pitești. În „strategia de dezvoltare durabilă a serviciului de transport public local de călători în mun. Pitești”, care răspundea unui interes public, era prevăzut ca S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. să înlocuiască parcul auto cu 80 de autobuze noi, achiziționate de Consiliul local prin alocare de fonduri.

Prevalându-se de această nevoie socială, primarul Pendiuc Tudor ar fi făcut demersuri astfel încât, cu încălcarea prevederilor legale, să fie încheiat, executat și prelungit un contract de asociere in participațiune între S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. și societățile private CNCD S.A./S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A, prin care bugetul local ar fi fost prejudiciat cu peste 5 milioane de euro (23.013.099,65 lei), în folosul ultimelor două societăți, la care printre acționari se află omul de afaceri Vișoiu Valentin.

Sub pretextul inexistenței fondurilor publice necesare achiziționării celor 80 de autobuze, primarul Pendiuc Tudor a determinat încheierea contractului de asociere în participațiune, în condițiile în care, cele două firme private erau obligate să dețină autobuzele în proprietate, însă ele le-au achiziționat în leasing, cu puțin timp înainte de încheierea contractului. Mai mult, achitarea ratelor de leasing s-a făcut din încasările provenite ca urmare a contractului de asociere. Prin respectivul contract, participarea la beneficii a consiliului local Pitești fost mult mai mică (aprox. 24%) decât cea cuvenită, potrivit contractului, în timp ce firmele private au obținut restul de 76 % din beneficii.

În schimbul „serviciilor” sale, primarul Pendiuc Tudor ar fi primit de la unul din acționarii celor două firme private, un apartament în București, situat într-un cartier rezidențial, cu suprafață de 117 mp, garaj de 23 mp și un loc de parcare, în valoare de 130.900 euro, pentru fiica sa. Se reține pentru moment prețul menționat în contract, deși acesta este neserios în raport de prețul apartamentelor din zona rezidențială respectivă, urmând să se stabilească ulterior prețul real al acestui imobil. 

Concret, cu referire la cele menționate, în calitate de primar al mun. Pitești și conducător al serviciilor publice locale, în perioada 2007-2014, inculpatul Pendiuc Tudor, în conivență cu inculpații Vișoiu Valentin, Scarlat Constantin și Văsîi Gheorghe, și-a exercitat cu rea credință atribuțiile ce îi reveneau în legătură cu încheierea, derularea și prelungirea contractului de achiziție publică de asociere în participațiune, sens în care a efectuat următoarele:

- a inițiat procedura de asociere a S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. cu un operator privat, contrar legii și contrar cererilor formulate în repetate rânduri de consiliul de administrație al societății și fără a ține cont de concluziile studiului de fezabilitate aprobat prin hotărâre de consiliu la data de 07.03.2007;

- a impus, în mod nelegal, membrilor consiliului de administrație ai S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. să includă în caietul de sarcini, condiții restrictive pentru a limita participarea operatorilor privați la licitație, a inițiat proiectul de hotărâre privind avizarea asocierii în participațiune, invocând concluziile studiului de fezabilitate întocmit de Universitatea Pitești, în care se menționau soluții contrare celor susținute de el, cu scopul vădit de a induce în eroare membrii consiliului local;

- a modificat documentația de achiziție (fișa de date a asocierii, caietul de sarcini, contractul cadru) pentru desemnarea operatorului privat, cu scopul de a atribui contractul de asociere în participațiune societăților CNCD S.A./S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A.;

- în calitate de conducător al serviciilor publice locale, nu a pus în aplicare obligațiile din contractul de asociere în participațiune, de a reduce cota de participație la beneficii și pierderi a asocierii S.C. CNCD S.A./S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A., practic de a desființa contractul de asociere în participațiune, ca urmare a faptului că asocierea anterior amintită nu deținea mijloacele de transport (autobuzele) cu titlu de proprietar,

- a ordonat plățile prin care asocierea S.C. CNCD S.A./S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A. încasa subvenția, în condițiile în care cunoștea că această societate nu deținea autobuzele în proprietate,

- a inițiat și prelungit contractul de asociere în participațiune, invocând, în mod nereal, existența unei stări de urgență, în condițiile în care fusese înștiințat cu privire la imposibilitatea prelungirii acestui contract, pe de o parte și, pe de altă parte, cunoștea că asocierea S.C. CNCD S.A./S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A. nu deținea autobuzele în proprietate.

Finalitatea derulării în condiții frauduloase a acestui contract a fost aceea că, în cadrul asocierii, firma privată a dobândit mijloacele de transport din veniturile realizate de asociație și a realizat și un profit substanțial, în timp ce societatea publică de transport S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. s-a regăsit, la finalizarea contractului, în aceeași situație, practic fără mijloace de transport. Relevant este faptul că, numai din subvenția încasată de firma privată au fost achitate autobuzele care i-au revenit în proprietate ulterior. 

În această modalitate, a fost cauzat Primăriei Municipiului Pitești un prejudiciu în sumă de 23.013.099,65 lei (peste 5 milioane euro).  

În exercitarea atribuțiilor de serviciu (de îndeplinire / neîndeplinire / urgentarea îndeplinirii unui act, respectiv îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri), primarul Pendiuc Tudor a primit, la data de 18.02.2008, pentru fiica sa, inculpata Pendiuc Emanuela-Elena, de la inculpatul Vișoiu Valentin, un apartament în municipiul București – Ansamblul Rezidențial Quadra Place, în valoare de 130.900 euro (echivalentul a 475.812.18 lei), în schimbul favorizării asocierii S.C. CNCD S.A./S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A. în procedura de atribuire a contractului de asociere în participațiune, respectiv acordarea efectivă, executarea și ulterior prelungirea acestuia.

Se reține pentru moment prețul menționat în contract, deși acesta este neserios în raport de prețul apartamentelor din zona rezidențială respectivă, urmând să se stabilească ulterior prețul real al acestui imobil.

Pentru a disimula primirea, de către inculpatul Pendiuc Tudor, tatăl său, a unui apartament și pentru a crea aparența că respectivul imobil intră în mod legal în proprietatea ei, la data de 26.11.2007, inculpata Pendiuc Emanuela-Elena a încheiat un antecontract, iar la data de 18.02.2008, a încheiat contractul de vânzare - cu SC Conarg Real Estate S.R.L. și ulterior a acceptat eliberarea a două chitanțe, în sumă de 110.000 lei și în sumă de 365.112,18 lei de către Conarg Real Estate S.R.L., fără a remite sumele de bani societății anterior amintite.

La data de 18.02.2008, inculpatul Vișoiu Valentin, în calitate de acționar în cadrul SC CNCD S.A. și de garant/fidejusor prin societatea SC Conarg SA (unde, de asemenea, era acționar) la contractele de leasing financiar încheiate de SC CNCD SA cu o societate specializată, cu ajutorul inculpatului Barbu Florin Șerban, a remis inculpatului Pendiuc Tudor un apartament situat în municipiul București, pentru a influența comisia de evaluare a ofertelor în sensul desemnării ca și câștigătoare a asocierii SC CNCD S.A./SC GIREXIM UNIVERSAL S.A. în contextul licitației organizate de Primăria municipiului Pitești și atribuirea contractului de asociere în participațiune, la data de 22.02.2008 acestor societăți.

Pentru a crea aparența că apartamentul a fost plătit și că nu reprezintă un folos nejustificat, Vișoiu Valentin, în calitate de persoană cu putere de decizie în cadrul SC Conarg Real Estate S.R.L., a acceptat încheierea unui contract de vânzare-cumpărare în care să se menționeze, în mod nereal, că a fost încasată integral contravaloarea.

În calitate de beneficiar direct al contractului de participațiune, în condițiile în care asocierea era obligată să dețină mijloacele de transport în proprietate, inculpatul Vișoiu Valentin în calitate de acționar la SC Conarg S.A. a garantat contractele de leasing financiar încheiate de o societate specializată cu SC CNCD S.A., făcând posibilă folosirea mijloacelor de transport în cadrul asocierii. În această modalitate, inculpatul Vișoiu Valentin a sprijinit activitatea infracțională care a condus la încasarea, în mod nelegal, a subvenției de către asocierea SC CNCD/SC GIREXIM S.A.

Inculpatul Barbu Florin Șerban, în calitate de acționar în cadrul SC Conarg Real Estate S.R.L., l-a sprijinit pe inculpatul Vișoiu Valentin să remită foloase necuvenite inculpatului Pendiuc Tudor. În acest sens a constituit un circuit financiar fictiv ce a avut ca scop crearea aparenței încasării sumei de 475.812,18 lei de la inculpata Pendiuc Emanuela Elena pentru un apartament situat în mun. București, apartament ce constituia, de fapt, mită. 

Inculpații Văsîi Gheorghe și Scarlat Constantin, reprezentanți ai S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A. și S.C. CNCD S.A., au prezentat o promisiune de vânzare-cumpărare drept contract încheiat, pentru a face dovada că asocierea deține un număr de 80 de autobuze cu titlu de proprietate. Înscrisul a fost folosit în cadrul procedurii de selecție a ofertelor, pentru a argumenta și susține dispozițiile primite de la inculpatul Pendiuc Tudor, respectiv că asocierea S.C. CNCD S.A./ S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A. deține autobuzele respective.

În conivență cu inculpatul Pendiuc Tudor, inculpații Văsîi Gheorghe și Scarlat Constantin, începând cu data de 22.02.2008 și până în luna septembrie 2014, au înaintat documente justificative pentru plata subvenției, au semnat adrese de înaintare către Primăria Pitești pentru a încasa subvenția și au semnat procesele-verbale de validare și verificare a subvenției, în baza cărora inculpatul Tudor Pendiuc, în calitate de ordonator principal de credite, a dispus efectuarea plăților către asocierea S.C. CNCD S.A./ S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A., 

În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane.  

Inculpaților li s-a adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 309, urmând a fi prezentați, la data de 7 noiembrie 2014, Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă. 

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații.  

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.

 

 


laAnunt.ro |eMedic.ro     |     LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Romania.ro     |     la-AlbaIulia.ro     |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro | la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro|la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro |la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro | la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro|la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro | la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro | la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2014